BRKV Showreglement

Showreglement 

Inschrijvingsgeld

 Ledenniet-Leden
Catalogus5.00€5.00€
Per kat23.00€25.00€
Per Nest*21.00€23.00€
Huiskat23.00€25.00€
Buitenmaatse sturdies/benches (Meer dan 70cm per kat)10.00€10.00€
Extra kooi22.00€22.00€
Determinatie4.00€4.00€
Omruiling4.00€4.00€
Betaling aan de zaal. Enkel cash!!!10.00€10.00€
Tweede keuring15.00€15.00€
Ringkeuring per kat12.00€12.00€

*Een nestje heeft recht op 2 kooien.
Betaling  dienen te geschieden voor de show (indien minder dan 6 dagen voor de show, gelieve een bewijs van betaling voor te leggen aan de zaal).
IBAN:  BE 59 6464 4714 2126
BIC: BNAGBEBB

Nesten moeten tussen 10 en 14 weken oud zijn en tenminste uit 3 kittens bestaan. Indien de moederpoes ook gekeurd moet worden, dient een apparte entry  te worden gedaan in het ischrijvings formulier en is het volledig inschrijfgeld verschuldigd. 

Inschrijvingen worden in de volgorde van ontvangst behandeld. De afsluiting van inschrijving valt op de datum dat het maximaal aantal katten is bereikt. Inschrijven = betalen. Betaling uiterlijk 10 dagen na ontvangst van het overschrijvingsformulier. Katten kunnen uiterlijk tot de laatste dinsdag voor de show omgeruild worden. Per omruiling wordt 4,00€ administratiekosten aangerekend. Bij betaling aan de zaal wordt 10 .00€ administratiekosten op het verschuldigde bedrag aangerekend. Bij het niet verschijnen op de show wordt 10.00€ administratiekosten gevorderd boven op het verontschuldigde bedrag. Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden gemeld. Na de laatste dinsdag voor de show worden geen klasse wijzigingen meer aanvaard. 

Het is niet toegelaten katten die reeds 3 geldige titel certificaten in een bepaalde klasse hebben behaald nog eens in diezelfde klasse te laten uitkomen. 

Keuring door de dierenarts

De katten moeten worden aangeboden aan de dierenarts tussen 07.30 uur en 09.30 uur. Van elke kat (ook van kittens) moet het bewijs van inenting tegen katte- en niesziekte worden voorgelegd. De enting moet minimaal 1 week voor de show zijn uitgevoerd, en niet ouder zijn dan 2 jaar (levend vaccin) of 1 jaar (ander vaccin). Het bewijs van enting vermeldt: datum, entstof, badgenummer, stempel en handtekening van de dierenarts. 

Alle katten die uit een ander EU land komen,dienen tegen rabiës te zijn gevaccineerd. Deze enting mag niet ouder zijn dan 3 jaar.  Katten die van buiten de EU komen moeten daarenboven een titrerings document voorleggen. 

Indien bij 1 kat van een exposant een vermoeden bestaat van een overdraagbare ziekte of aandoening of parasieten, worden de andere katten van deze exposant eveneens niet tot de tentoonstellingsruimte toegelaten.

Zichtbaar zwangere katten worden op de show niet toegelaten.

Monorchide of cryptorische katers vanaf de leeftijd van 10 maanden worden alleen buiten mededinging op de show toegelaten. Het bewijs van veterinaire goedkeuring dient duidelijk zichtbaar op de tentoonstellingskooi bevestigd te zijn. 

Ook tijdens de show kunnen katten op beslissing van de dierenarts uit de tentoonstellingsruimte worden verwijderd.

De beslissing van de dierenarts is steeds bindend.

Keuring door de keurmeester

U wordt verzocht voor de bezoekers en de andere exposanten geen aanstootgevende handelingen te verrichten. Roken in de zaal is verboden.

De beslissing van de keurmeester is bindend.

Het bestuur van B.R.K.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aangericht aan personen dieren en/of eigendommen tijdens de show. De exposant is onverminderd aansprakelijk voor de door hem toegebrachte schade.

Het BRKV bestuur kan inschrijvingen zonder opgave van redenen weigeren.In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur ter plaatse.

Het is verplicht alle gegevens volledig in te vullen op het inschrijfformulier, zoniet kan de kat geweigerd worden.