BRKV Stamboek

Het BRKV Stamboeksecretariaat

Het Stamboeksecretariaat is belast met het bijhouden van het stamboek, het uitvaardigen van stambomen, het bijhouden van eigendomsregistratie en het bijhouden en het uitvaardigen van de  titels van de poezen van onze leden. 

BRKV fokkersleden zijn verplicht om via deze website een aangifte te doen van ieder nest, ook slipnestjes die geboren worden binnen hun cattery; De stambomen moeten binnen de 4 maanden na de geboorte aangevraagd worden. Enkel stambomen waarvoor de betaling werd ontvangen zullen verstuurd worden (zie ook tarieven).

Als lid van de WCF en onderhavig aan de Belgische wet wensen wij onze fokkersleden er opmerkzaam op te maken dat per poes slechts 2 nesten per aaneengesloten 12 maanden toegelaten zijn. Ideaal voor de poes is slecht 1 nest per jaar. En BRKV beveelt deze drachtfrequentie ten stelligste aan. Buitenlandse leden zijn verplicht zich eveneens aan hun nationale wetgeving te houden indien deze meer beperkend is. Het is de BRKV fokkersleden dan ook niet toegestaan gebruik te maken van andere stamboeksecretariaten dan die van onze club.  Het staat BRKV vrij om de stamboomaanvraag te weigeren indien er onregelmatigheden vermoed worden.

BRKV heeft het recht om in de nieuwe stambomen wijzigingen aan te brengen in de gegevens van de ouders van de nieuwe kittens, vermits gegevens duidelijk verkeerd waren i.v.m. kleur en afstamming. Het is het paspoort van de kittens en dat MOET genetisch juist zijn. Titels van voorouders kunnen ook aangepast worden. Gelieve ons hiervoor een eensluidende duiding te laten geworden.

Voor de aanmaak van de stambomen is het verplicht (voor Belgische en Nederlandse fokkersleden en ook voor Duitse fokkersleden indien het niet gecastreerde kittens betreft) om het Identificatienummer (chip) en de nummer van het EU paspoort te vermelden evenals de status van het kitten (vol, gecastreerd/gesteriliseerd).  Ook de titels, het Identificatienummer (chip) en de nummer van het EU paspoort van beide ouders zullen vermeld worden. Indien U het wenst zullen we eveneens de belangrijkste gezondheidstestentesten van de ouderdieren vermelden.  In deze context is de doofheidstest voor kruisingen wit x wit verplicht.

Het is verplicht een bewijs van dekking ondertekend door de eigenaar van de kater en de kattin bij de aanvraag te voegen. Indien beiden katten toebehoren aan het fokkerslid zelf dan is een copy van het eigendomscertificaat voldoende. 

Het BRKV stamboeksecretariaat levert enkel stambomen af voor de door de WCF erkende rassen en kruisingen. Vallen de kittens hier buiten dan wordt een experimentele stamboom afgeleverd.

Voor ieder kitten wordt een eigendomscertificaat afgeleverd. Gelieve bij de aanvraag de toekomstige eigenaren reeds te vermelden (indien gekend). Dit bespaart rechtzettingen. Wij bieden U de mogelijkheid aan om de vermelding “Neutered” of “Not for breeding” bij te voegen op de stamboom van de kittens.

Medewerker van het stamboeksecretariaat 

Guido Van Laethem
Gentsesteenweg 13
9520 Sint-Lievens-Houtem
Tel.: +32 497 427924

Contacteer het Stamboeksecretariaat
Aanvraag Stambomen
Aanvraag Titelregistratie
Download Blanco Dekbewijs

Belgische Raskatten Vereniging