Belgische Wetgeving

Belgische wetgeving i.v.m. katten

Nieuws

Voor U gelezen in het Belgisch Staatsblad van 4 september 2018:

Besluit van 13 juli 2018 betreffende een aanpassing van Bijlage I van het KB van 16 juli 2009 (Positieflijst). Toevoeging: Kruisingen F5 of hoger van Felis Catus x Prionailurus Bengalensis Bengalensis.

Met andere woorden de Bengali kat staat nu ook op de lijst van dieren die mogen gehouden worden in België.

Sterilisatieplicht

Elke kat die wordt verkocht of weggeven moet sinds 1 september 2014 gechipt, geregistreerd en ook gesteriliseerd zijn. Voor oudere katten geldt de registratieplicht niet tenzij ze na 1 september 2014 van verantwoordelijke is veranderd. Deze verplichting geldt voor iedereen (asielen, kwekers en particulieren).

Op 1 april 2018 werd deze sterilisatieplicht uitgebreid. Vanaf die datum moet elke kat, voor de leeftijd van 5 maand oud gesteriliseerd worden. De sterilisatie wordt door de dierenarts genoteerd bij de registratie in de databank CatID.

Katten geboren tussen 31 augustus 2014 en 1 april 2018 zullen ten laatste op 1 januari 2020 gesteriliseerd moeten zijn ook als ze niet verkocht of weggeven worden.

Voor katten verkocht aan of in het bezit van een erkend kweker of katten die worden geëxporteerd, geldt een uitzondering op de sterilisatieplicht.

Identificatie- en registratieplicht

Sinds 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd worden voor ze 12 weken oud zijn. Dit betekent dat alle katten dan, voor de leeftijd van 12 weken en in elk geval vòòr verhandeling, geïdentificeerd zijn en geregistreerd moeten  worden in de centrale databank CatID.

De dierenarts moet de katten na het chippen aanmelden bij de  Centrale Databank CatID. Als erkend hobbykweker kan je  daar ook een login aanmaken en wijzigingen aanbrengen, zoals verandering van eigenaar, in de gegevensbank.

Kattenkwekerij Definitie

Occasionele Kweker (Geen erkenning nodig)
° maximaal 3 fokdieren
° maximaal 2 nestjes per jaar van alle dieren samen

Hobby Kwekerij
° maximaal 10 fokdieren
° maximaal 10 nestjes per jaar

Professionele Kwekerij
° meer dan 10 fokdieren

Handels Kwekerij

Kattenkwekerij Erkenning

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure is beschreven in KB 27 april 2007. Je kan pas een aanvraag doen als de inrichting volledig gebruiksklaar is. De aanvraag bestaat uit:

 • Bijlage IErkenningsaanvraagformulier ingevuld en ondertekend door de beheerder.
 • een kopie van het contract met jouw dierenarts en zijn vervanger, Bijlage VContract tussen de erkende dierenarts en de inrichting
 • een schematisch plan van de inrichting met nauwkeurige vermelding van de functies en afmetingen van de verschillende lokalen
 • een betalingsbewijs van de aanvraagkosten (niet voor asielen).

Aanvraag te versturen naar:
Vlaamse overheid
Inspectie Dierenwelzijn
Erkenningsaanvragen
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

Meer informatie vindt je bij het Departement Omgeving van de Vlaamse regering.

Op het einde van deze procedure die wel 4 maanden in beslag kan nemen krijg je jouw HK nummer. Enkel erkende kwekerijen mogen advertenties plaatsen omtrent de verkoop van katten in vakbladen.

Kosten

Hobby Kwekerij: 75.00€
Professionele en Handels Kwekerij: 250.00€

Administratie

Volgende documenten maken deel uit van de administratie en moeten beschikbaar zijn bij controle:

Inventaris

De inventaris (Bijlage VI A) vermeldt alle vrouwelijke fokdieren die geregistreerd zijn op het adres van de kwekerij. Het aantal  mag  niet meer zijn dan de maximumcapaciteit vermeld in de erkenning. Alle vrouwelijke dieren schrijf je in vanaf de eerste dekking met volgende informatie:

 • een volgnummer
 • datum van aankomst in de kwekerij
 • het ras
 • het chipnummer
 • als het dier niet meer aanwezig is: datum van vertrek en bestemming / datum van overlijden

De gegevens van een katwaarmee je niet meer mee fokt maar die in de kwekerij blijft, doorstreep je met één enkele lijn.

De inventaris bewaar je gedurende minstens 2 jaar na het vertrek van het laatste vrouwelijk dier.

Worpfiche 

Je bent verplicht per worp  een worpfiche of foksteekkaart (Bijlage VI B) in te vullen met volgende gegevens:

 • het chipnummer van moeder- en vaderdier
 • de worpdatum
 • het chipnummer van de jongen
 • het aantal geboren en gespeende jongen
 • de datum van vertrek en de gegevens van de koper of het nummer van het garantiecertificaat

Per poes mag je niet meer dan 2 worpen per jaar hebben. Het departement Dierenwelzijn kondigt evenwel aan dat dit in de nabije toekomst zal gereduceerd worden naar 1 worp per jaar.

De worpfiche moeten minstens 2 jaar na het vertrek van het moederdier bewaard worden.

Garantiecertificaat

Bij de verkoop van een hond of kat geef je een waarborg over de gezondheid van het dier onder de vorm van een garantiecertificaat (Bijlage XI) met volgende gegevens:

 • een volgnummer
 • chipnummer, ras en geboortedatum van het dier
 • naam, adres, HK nummer van de verkoper
 • naam, adres van de koper
 • handtekening van de verkoper
 • datum van verkoop

Het garantiecertificaat bewaar je minstens 6 maand. Als de worpfiches en het register verwijzen naar het garantiecertificaat, dan moet je ze 2 jaar bijhouden. Als er bijkomende waarborgen zijn,  dan staan deze in een afzonderlijk document of in een afzonderlijke rubriek na de handtekeningen.

Bezoekrapport van de dierenarts

Afhankelijk van het type inrichting moet de contractdierenarts 1x per maand (Professionele Kwekerij) of per 3 maand (Hobby Kwekerij) op controle komen. De bezoekrapporten moet je 2 jaar bijhouden.

 

1034total visits,2visits today

Belgische Raskatten Vereniging