Het Show Gebeuren

Informatie omtrent het showen

Deze gegevens zijn van toepassing bij de BRKV en de WCF. Maar ook ander onafhankelijke clubs passen dit toe. Op een kattenshow dingen katten naar titels en prijzen. Vooral beginnende liefhebbers zien soms het bos door de bomen niet meer. Vandaar dit woordje uitleg.

Het keuren.

Het keuren van katten gebeurt volgens een internationale erkende standaard waarin de kenmerken voor het ras  samen met de beoordelingscriteria beschreven staan. De huiskatten worden gekeurd op hun uiterlijk, conditie en verzorging. Het keurrapport is het enige officiële bewijs van de kwalificatie die door de keurmeester aan de kat is toegekend. 

Show kwalificaties

De keurmeester kan volgende kwalificaties toekennen:

  • Goed (G):   De kat is ongeschikt voor show en fok. Wat niet wegneemt dat het een leuk huisdier kan zijn.
  • Zeer Goed (ZG): De kat is niet geschikt voor de show, maar kan mits een goede partnerkeuze geschikt zijn voor de fok.
  • Uitmuntend (U): Kat met tentoonstellings kwaliteiten en geschikt voor de fok.

In alle klassen is “Uitmuntend” de hoogste kwalificatie die behaald kan worden. Deze kan naargelang van het aantal mededingers nog onderverdeeld worden in U1,U2,U3…. Mochten er meer katten in een bepaalde klasse tegen elkaar concurreren en meer dan één is  uitmuntend bevonden, dan krijgen zij de kwalificatie U. Als de kat ouder dan 10 maanden is en “U1” behaald kan aan hem of haar een certificaat voor een titel toegekend worden. 

Tentoonstellings klassen.

Katten kunnen in diverse klassen worden ingeschreven.

Buiten Mededinging

Katjes die ingeschreven worden in deze klasse mogen wel in de tentoonstellingsruimte, maar worden niet gekeurd (en dingen dus ook niet mee naar titels en prijzen). Heb je een kitten dat beschikbaar is, maar niet geschikt is voor show, of een kat onhandelbaar op de keurtafel, maar dat je niet graag thuislaat of je brengt de moeder poes mee met een nestje dan je wil showen dan kan het in deze klasse.

Nestklasse

Eén van de eerste klassen waar katjes ingeschreven kunnen worden is de Nestklasse. Een nestje bestaat uit minimaal 3 kittens tussen de leeftijd van 10 weken tot 16 weken.
Alle nesten in dezelfde vachtklasse (Korthaar, Halflanghaar, Langhaar en ev. Exotic Shorthair) worden met elkaar vergeleken. Het beste nest krijgt de kwalificatie “Uitmuntend 1” en eventueel de daarbij horende prijs “Beste Nest”. De moeder van het nest mag gratis (als ze niet gekeurd hoeft te worden) mee met het nest. Dit is geen slecht idee, daar de kittens wel een steuntje kunnen gebruiken op show. 

Babyklasse

Zit er in het nest een uitzonderlijk mooi exemplaar of gewoon een katje tussen 10 weken en 3 maanden, dan kan het in de Babyklasse worden ingeschreven. Ook hier wordt per vacht groep een rangschikking U1,  U2 enz. gegeven. De baby katje met U1 dingt mee naar de prijs “Beste Baby Korthaar, Halflanghaar of Langhaar”. Uit alle beste babies wordt dan de “Beste Baby Over All”, de beste baby van de show, gekozen.

Jeugdklasse 3 – 10 maanden (CACP & CAPP)

Vanaf de leeftijd van 3 en tot 6 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 3-6. Per ras, vachtkleur en geslacht kan het beste kitten U1 behalen. En dan dingen zeverder mee voor Speciale Prijzen.

Jeugdklasse 6 – 10 maanden (CACJ & CAPJ) 

Vanaf de leeftijd van 6 tot 10 maanden gaan de katjes in de Jeugdklasse 6-10. Ook hier kan per ras, vachtkleur en geslacht het beste kitten U1 behalen en verder meedingen voor Speciale Prijzen

Open Klasse (CAC) 

Certificat d’Aptitude au Championat 
Vanaf hier begint het harde werk voor onze katten. Zij kunnen zich inschrijven in de open klasse en trachten hun eerste titel te behalen. De open klasse begint voor alle katten vanaf de leeftijd van 10 maanden. Wanneer een kat 3 x een CAC wordt toegekend door 3 verschillende keurmeesters geeft dit recht op de titel Champion (Ch.).

Kastratenklasse (CAP) 

Certificat d’Aptitude au Premior
Identiek als CAC maar dan voor castraten. Indien een kat 3 x een CAP wordt toegekend door 3 verschillende keurmeesters geeft dit recht op de titel Premior (Pr.).

Kampioensklasse (CACIB) 

Certificat d’Aptitude au Championat International de Beauté.
Een keer dat onze kat haar titel van Kampioen heeft behaald mogen wij ze hier inschrijven. 3 x CACIB in twee verschillende landen bij drie verschillende keurmeesters geeft recht op deze titel International Champion (Int.Ch.).

Premiorklasse (CAPIB)

Certificat d’Aptitude au Premior International de Beauté.
Identiek als CACIB maar dan voor castraten. Indien een kat 3 x een CAPIB wordt toegekend in twee verschillende landen door 3 verschillende keurmeesters geeft dit recht op de titel International Premior (Int.Pr).

Internationaal Kampioensklasse (CAGCIB)

Certificat d’Aptitude au Grand Championnat International.
Weer een stap hoger. Hier mag je kat beginnen als zij haar International Kampioen titel behaald heeft. 3 x CAGCI in twee verschillende landen bij drie verschillende keurmeesters geeft recht op de titel Grand International Champion (Gr.Int.Ch.)

Internationaal Premiorklasse (CAGPIB)

Certificat d’Aptitude au Grand Premior International.
Hier mag je kat beginnen als zij haar International Premior titel behaald heeft. 3 x CAGPI in twee verschillende landen bij drie verschillende keurmeesters geeft recht op de titel Grand International Premior. (Gr.Int.Pr.)

Groot Internationaal Kampioensklasse (CACE)

Certificat d’Aptitude au Championat Europeen
Hier kan uw kat meedingen als zij haar titel van Groot International Kampioen titel reeds behaald heeft. 3 x CACE, in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters geeft recht op de titel European Champion (Eur.Ch.)

Groot Internationaal Premiorklasse (CAPE)

Certificat d’Aptitude au Premior Europeen
Hier kan uw kat meedingen als zij haar titel van Groot International Premior titel reeds behaald heeft. 3 x  CAPE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters geeft recht op de titel Europees Premior ( Eur. Pr.).

Europees Kampioensklasse (CAGCE) 

Certificat d’Aptitude au Grand Championat Europeen
Als je kat Europees Kampioen is geworden dan kan je hier inschrijven.  4 x CAGCE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters geeft recht op de titel Grand European Champion (Gr. Eur.Ch.).

Europees Premiorklasse CAGPE)

Certificat d’Aptitude au Grand Premior Europeen
Als je kat Europees Primior is geworden dan kan je hier inschrijven.  4 x  CAGPE in 3 verschillende landen bij 3 verschillende keurmeesters geeft recht op de titel Grand European Premior (Gr. Eur.Pr.).

Groot Europees Kampioen Klasse (CACM) 

Certificat d’Aptitude au Championat du Monde
De laatste stap. Eens Groot Europees Kampioen dan schrijf je hier in. 3 x CACM, ofwel CAPM in 3 verschillende landen waarvan een in een ander continent door 3 verschillende keurmeesters geeft recht op de titel World Champion (World Ch.)

Groot Europees Premiorklasse (CAPM)
Certificat d’Aptitude au Premior du Monde
De laatste stap. Eens Groot Europees Premior dan schrijf je hier in.  3 x CAPM in 3 verschillende landen waarvan een in een ander continent door 3 verschillende keurmeesters geeft recht op de titelWorld Premior (World Pr.)

Ereklasse

Vanaf wanneer de kat de titel van Groot Europees Kampioen behaald heeft, kan ze ingeschreven worden in de Ereklasse. De hoogste vermelding is U1, met eventueel de prijs Beste Ereklasse Korthaar, Halflanghaar of Langhaar.

Speciale Prijzen

Speciale Prijzen kunnen uitgereikt worden aan katjes, afhankelijk van de klasse waarin zij meedingen:

Extra Prijzen

In de Nestklasse kan het beste nest (per vachtklasse) de prijs Beste Nest Korthaar, Halflanghaar of Langhaar behalen. Nestjes doen verder niet mee voor andere prijzen. 

Hetzelfde geldt voor de Babyklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Baby prijs kan behaald worden en/of een Beste Baby Over All (Beste Baby van de Beste Baby korthaar, halflanghaar en korthaar). Ook zij dingen niet mee voor andere prijzen. 

Idem voor de Ereklasse waar per vachtklasse (kort- halflang- en langhaar) een Beste Ereklasse kan gehaald worden. Ook zij dingen niet meer mee voor andere prijzen.

Uit de Huiskatten kan het katje met vermelding U1 de prijs Beste Huiskat toegekend worden.

Voor de katten in de andere klassen (uitgezonderd Buiten Mededinging) zijn er de volgende prijzen voorzien:

Best in Color (B.I.C.)

Deze prijs kan toegekent worden aan 1 van de katten van hetzelfde ras en dezelfde vachtkleur. Zo is er slechts 1 BIC voor b.v. de Blauwe Brits Korthaar (ook al zijn er 25 van aanwezig), maar is er ook een BIC voorzien voor b.v. een Korat, ook al is er daar maar 1 van op de show aanwezig. De katjes die BIC behalen ontvangen de vermelding op het keurrapport.

Best of Division (B.O.D.)

Afhankelijk van de aanwezige katjes op de show kunnen divisies opgesteld worden. Een divisie is een groep katten die iets gemeenschappelijk hebben. Zo kan er b.v. een divisie Brits Korthaar Blauw gemaakt worden, maar in geval er teveel Blauwe Britten aanwezig zijn kan deze divisie nog opgesplitst worden in b.v. Katers Brits Korthaar Blauw en Poezen Brits Korthaar Blauw. Voor groepen waar te weinig katjes van aanwezig zijn, worden deze samengevoegd in 1 divisie. Zo kunnen b.v. de Siamezen samengenomen worden met de Oosters Korthaar om zo 1 divisie te vormen.De kat die Best of Division wordt, komt op het podium voor een beker en krijgt een vermelding op het keurrapport.

Voordracht Best in Show (V.B.I.S.)

Als een Keurmeester alle hem toegewezen katjes gekeurd heeft, begint hij aan het samenstellen van zijn lijst met Voordrachten voor Best in Show.Uit de door hem gekeurde katjes draagt hij/zij per vachtklasse – ongeacht het ras – zijn beste exemplaren in de volgende categorieën voor:Jeugklasse Katers 3-6, Jeugklasse Poezen 3-6, Jeugklasse Katers 6-10, Jeugklasse Poezen 6-10, Katers, Poezen, Kastraat Katers en Gesteriliseerde Poezen.
Deze katjes krijgen in ieder geval al de vermelding VBIS op het keurrapport.

Best in Show (B.I.S.) 

Alle katjes per vachtklasse die door de Keurmeesters voorgedragen zijn voor Best in Show worden terug opgehaald en aan de verschillende Keurmeesters gepresenteerd. Uit b.v. alle voordrachten van de Jeugklasse 3-6 Katers kiezen de Keurmeesters dan 1 exemplaar welke Best in Show wordt. De andere katjes krijgen een lint VBIS. Het katje dat Best in Show geworden is komt later op het podium voor een beker en krijgt de vermelding BIS op het keurrapport.

Best of Best (B.O.B.) 

Als uiteindelijk in een vachtklasse alle Best in Shows verkozen zijn worden deze opnieuw aan de Keurmeesters gepresenteerd. Hieruit kiezen de Keurmeesters 1 beste exemplaar welke Best of Best wordt. Op het podium krijgt deze kat nog een extra beker en de vermelding BOB komt op het keurrapport.

Best over All (B.O.A.)

Eenmaal de Best of Bests bekent zijn, kiest 1 van de Keurmeesters uit deze dieren de allerbeste. Deze kat mag best trots zijn (hoewel het de meeste katjes koud laat), want hij of zij is verkozen tot de mooiste kat van de tentoonstelling. Hij of zij verlaat het podium met nog extra prijzen en krijgt (als er nog plaats is op het keurrapport) de vermelding BOA op het keurrapport.

De dag van de Show

De dag van de show dien je je aan te melden tussen de vermelde uren aan de dierenartscontrole. De dierenartsen beoordelen of je katje gezond genoeg is en vrij is van parasieten om bij de andere katten toegelaten te worden. Ook controleert de dierenarts de identificatie van je kat en z’n vaccinatieboekje. Dit dient meegebracht te worden ten einde te kunnen aantonen dat je kat in regel is met de nodige vaccinaties! Een negatief advies van de dierenarts – of een vergeten boekje of verlopen vaccinaties – betekent onherroepelijk weigering tot de tentoonstellingsruimte en de terugkeer naar huis.
Controleer opnieuw alle gegevens van je katten! Ga in geval van problemen (e.g. een vergeten titelwijziging of verkeerd chipnummer of dergelijke?) direct naar het secretariaat!

Ben je door de dierenartscontrole voorbij dan dien je je kooi(en) in orde te brengen. Om te zorgen dat je katjes niet gestoord worden door de buurkatjes, dien je aan beide zijden van de kooi gordijntjes te bevestigen. BRKV kooien maar ook bij andere verenigingen  zijn 50x50x50. Ook dien je te zorgen voor een vloerbedekking, een kattebakje, een bakje met water en eventueel een bakje met eten. Om te voorkomen dat bezoekers proberen aan je katjes te komen kan je de voorkant afschermen met plastic. De bezoekers komen om katten te kijken, dus moet je er wel voor zorgen dat je katten nog te zien zijn. De BRKV en ook de meeste verenigingen laten toe je kat in een persoonlijke kooi tentoon te stellen. Deze benches (ook wel Sturdies genoemd) voorzien in het meeste wat hierboven vermeld werd. 

Om de keuringen vlot te laten verlopen dient er iemand aan de kooi aanwezig te zijn als de steward je komt vertellen dat je met de kat naar de keurruimte moet. Ben je even afwezig, vertel dan even tegen de buren waar ze je kunnen vinden. Na de keuring is het nog niet noodzakelijk afgelopen en dien je ook aanwezig te zijn als je katje opnieuw opgehaald wordt (vergelijken voor b.v. een Best of Variëteit of Voordracht Best in Show).

Rond 17 uur wordt iedereen (behalve de Best of Bests) het een beetje beu op de show. Toch is het wachten tot omstreek 18 uur wanneer de keurrapporten uitgedeeld worden. Kijk je keurrapport meteen na (e.g. een vergeten stempel) dan kan je nog terecht op het secretariaat.